Základní informace

Cílová skupina programu: ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.renarkon.cz/centrum-primarni-prevence
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Moravskoslezský kraj

Dodatečné informace

O programu:

Dlouhodobý preventivní program Buď OK je podpora zdravého životního stylu cílové skupiny, dále snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, příp. oddálení jejichprvního kontaktu s drogou, pozitivní ovlivňování klimatu třídy a pomoc při formování vhodných postojů. DPP Buď OK je určen dětem 1. a 2. stupně ZŠ a studentům SŠ. DPP „Buď OK“ je komplexní systém preventivních bloků, vycházející z potřeby efektivní primární prevence, proto není jednostranně zaměřený, ale snaží se postihnou problematiku rizikového chování v celé šíři jejího spektra, neboť primární prevenci není možno vnímat jako jednorázovou aktivitu na drogové či jiné téma. Podrobně o DPP „Buď OK“ viz „Nabídka služeb CPP”. Bloky jsou vedeny formou prožitkových programů, interakčních besed, diskuzí a her a pracuje se v nich vždy maximálně s jednou třídou. Program je možno absolvovat v jednom školním roce, nebo jej lze rozdělit do dvou let. V případě rozdělení cyklu do 2 let, doporučujeme rozšíření programu na 6 bloků (v každém školním roce po třech). Po dohodě je možno program přizpůsobit a upravit dle potřeb školy. Škola může kdykoliv ukončit své působení v programu bez jakýchkoli následků i bez udání důvodu. 

Témata:

Kyberšikana a bezpečí na internetu; Netolismus