Základní informace

Cílová skupina programu: 7. - 9. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.replug.me/digitalni-vychova/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): celá ČR

Dodatečné informace

Digitální výchova je tříměsíční vzdělávací program pro žáky 7.–9. tříd zaměřený na digitální osvětu a prevenci digitální závislosti. Replug me psychologové s dětmi pracují formou emoční aktivace a učí je empatické komunikaci, zdravým digitálním návykům a sebereflexi.

Hloubkovou analýzou vstupních dotazníků zjistíme, jak na tom děti jsou. Data nám pomohou upravit workshopy na míru každé třídě a poslouží nám k výzkumným účelům. Výzkumná metodika vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.

  • DĚTI se dozvídají o závislostních principech digitálního světa, učí se je rozpoznávat a budovat si zdravější digitální návyky.
  • UČITELÉ nahlížejí do online světa svých žáků. Získávají návody a inspiraci, jak zahrnout digitální vzdělávání do své pedagogické praxe.
  • DĚTI se učí uvažovat o online světě jinak a pravidelně se zabývat sebereflexí své digitální zkušenosti.
  • RODIČE se dozvídají o rizicích online světa a osvojují si základy zdravých digitálních návyků pro celou rodinu.

Pomáháme dětem pěstovat empatii a sociální vazby, které se ukazují jako jedno ze stěžejních preventivních opatření proti digitální závislosti dospívajících.

Spolu s analýzou výstupních dotazníků předáme pedagogům další metodiky, postupy a doporučení, jak se žáky pracovat. Školní ambasador získá certifikát.

  • Řešíme příčiny problému
  • Vedeme děti ke změně vzorců chování a chápání online světa. Náš program má dlouhodobý pozitivní dopad.
  • Nezakazujeme internet
  • Děti od online světa neodpojujeme. Učíme je nad ním kriticky přemýšlet a vnímat, jak na ně působí.
  • Máme vlastní know–how i akreditaci MŠMT.
  • Vycházíme z výzkumů i praxe s více než 14 000 dětmi, pedagogy a rodiči přímo ve školách.