Základní informace

Cílová skupina programu: 7. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://prevence.advaitaliberec.cz/programy/tridy-a-kolektivy/vseobecna-primarni-prevence/2-stupen-zakladnich-skol/
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): Liberecký kraj

Dodatečné informace

O programu:

Program s žáky diskutuje pozitiva internetu a rizika jeho nadměrného užívání, vysvětlí pojem nelátková závislost a její příklady v prostředí internetu. Žáci se dozvědí, jak rozeznat běžné užívání od závislosti, a uvědomí si, kolik času tráví online.

Vazba na RVP:

Člověk a svět: Člověk a jeho zdraví / Člověk a příroda: Přírodopis: Biologie člověka / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Člověk a svět práce: Využití digitálních technologií

Formát:

Programy na druhém stupni trvají tři vyučovací hodiny (3x45minut) a zaměřují se již na konkrétní typy rizikového chování. V ideálním případě probíhají dva programy v jednom školním roce, každý v jednom pololetí. V případě potřeby je možné po předchozí domluvě témata programu ve třídě změnit dle individuální potřeby třídy.