Základní informace

Cílová skupina programu: 8. - 9. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.point14.cz/cz/primarni-prevence.html
Lze program realizovat online: Ne

Dodatečné informace

Období adolescence je obecně charakteristické sexuálním dozráváním, hledáním vlastní identity a sociálním učením. Cílová skupina se tedy setkává s novými rolemi, důležitější je vazba na vrstevníky a ztrátou vazby na rodiče dochází k nejistotě a ztrátě pocitu bezpečí. Otevírají se možnosti a vstup do dospělého světa, adolescent získává více svobody, tedy hranice musí nacházet a dodržovat sám.

Přelom mezi základní školou a dalším vzděláváním přináší nevyhnutelnou změnu, kterou obvykle dospívající vnímá ambivalentně. Dostává se z role dítěte a cítí se dospěleji, obvykle touží být dospělý. Zároveň se setkává s nejistotou a obavami z neznámého – nová role, pozice, nároky na nový způsob jednání, zodpovědnost, nový kolektiv, nová pravidla, jiné autority, nové povinnosti. Prázdniny po ukončení povinné školní docházky přinášejí určitý pocit svobody. Ten je umocněn i získáním občanského průkazu. Dospívající jsou v tomto období otevřeni změnám a experimentům. Pocit svobody ve spojení se ztrátou pocitu jistoty, bezpečí a obav ze vstupu do neznámého jsou faktory, které mohou zapříčinit projevy rizikového chování.

Hranice a pocit jistoty každý jedinec získává svou vlastní cestou. Nezdravou variantou tak může být experimentování s návykovými látkami a to zejména v případě, že se dospívající s někým, kdo s návykovými látkami experimentuje, setká a tráví s ním čas. Pokud se však dospívající orientuje v této problematice, může si vytvořit vlastní názor a protidrogový postoj. Škála důvodů pro experimentování s návykovými látkami a vznik závislosti je široká a zároveň stejná pro vznik netolismu – další nevhodnou variantu útěku – do virtuálního světa, který naplní zejména potřebu pocitu jistoty a bezpečí. Tím může dojít ke vzniku a rozvoji závislosti na virtuálních drogách.

Cena programu: 2500 Kč