Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://konsent.cz/pro-skoly/
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): celá ČR

Dodatečné informace

Ve workshopech o kybernásilí se věnujeme bezpečnosti na internetu a prevenci kyberšikany a kybernásilí. diskutujeme o genderových stereotypech a vzájemném respektu v online prostředí.

Workshop je v obou svých podobách interaktivní a veden zážitkovou formou. Naším cílem je během workshopu vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém může každý člověk otevřeně sdílet své názory a pokládat otázky týkající se bezpečnosti na internetu a prevence kyberšikany a kybernásilí. Esencí našich workshopů je vzájemná diskuze se žáky, žákyněmi a studujícími o modelových situacích z oblasti kyber bezpečnosti, genderových stereotypech a vzájemném respektu v online prostředí.

Cíl program

Rozpoznat formy násilí na internetu. Vědět, jak poskytnout podporu někomu, kdo se s kybernásilím setkal.

Formát

Workshop vedou 2 lektorující z Konsentu. Workshop v prezenční podobě na školách i v online podobě během období distanční výuky.

Workshop trvá 3 vyučovací hodiny.