Základní informace

Cílová skupina programu: 3., 4., 5., 6., 8., 9. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://julesajim.cz/prace_se_tridou/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): celá ČR

Dodatečné informace

Mobilní zařízení, sociální sítě a další moderní technologie dnes tvoří základní výbavu takřka všech žáků a studentů. Dnešní děti se rodí do kybersvěta a online prostředí je neodmyslitelnou součástí jejich bytí. Již od útlého věku děti tráví čím dál tím více času na internetu a přístup na něj je neustále snazší. Programy zaměřené na kyberprostor proto pokrývají základní znalosti a dovednosti podporující bezpečné fungování s moderními technologiemi a pohyb na internetu. Cílem kyberprogramů je pomoci dětem a žákům osvojit si potřebné kompetence, které jsou nezbytné pro bezpečné a vědomé využívání moderních technologií a internetu.

Pro jednotlivé ročníky využíváme různé metodiky, které tematizují jednotlivé fenomény, které jsou pro různé věkové kategorie aktuální.

V kyberprogramech otevíráme například téma bezpečnosti při používání technologií a internetu, žáci mají možnost osvojit si zásady bezpečného a silného hesla a seznámit se s dalšími zásady bezpečnosti jako je aktualizace softwarů, využívání VPN aplikace či bezpečné nastavení účtů na sociálních sítích. V souvislosti se sociálními sítěmi tematizujeme také sdílení a digitální stopu a diskutujeme s žáky o tom, jaké informace a proč je (ne)bezpečné o sobě či druhých sdílet, nebo otevíráme téma online toxicity a agrese, v rámci čehož se žáci učí reagovat vhodným způsobem na nepříjemné či ohrožující chování ostatních uživatelů a rozšiřují si mapu pomoci, kam se mohou v těchto náročných situacích obrátit. Řešeno je také téma algoritmů a dalších mechanismů, které na sociálních sítích a jinde v online prostředí fungují. Neopomínáme ani téma digitálního well-beingu a podporujeme žáky k všímavosti vůči tomu, jak se v onlinu cítí a jak aktivity, které v online prostředí dělají, ovlivňují jejich psychickou i fyzickou pohodu a vnímání vlastní identity. Programy podporují a vedou žáky k vědomé práci s časem a svými emocemi v souvislosti s online prostředím. 

Časová dotace programu – 3h