Základní informace

Cílová skupina programu: ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.kppp.cz/nase-sluzby
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): celá ČR

Dodatečné informace

Žáci blíže porozumí pojmu „kyberšikana“, naučí se ji odlišit od online obtěžování. Zkusí se vcítit do pocitů obětí a pojmenují kroky, kterými mohou takové jednání zastavit- ať už z role oběti nebo přihlížejícího.

Cíle programu

Znalost pojmů. Jak se v situacích zachovat.

Formát

Online