Základní informace

Cílová skupina programu: 4. - 5. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://podaneruce.cz/centra-sluzby/primarni-prevence/#vseobecna
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): Jihomoravský kraj

Dodatečné informace

Program Kyberšikana se zaměřuje na prevenci šikany v kyberprostoru a vysvětluje její projevy a specifika. Dětem předává způsoby, jak se kyberšikany nedopouštět, jak jí přecházet a jak se zachovat, pokud se s ní v roli oběti setkají.