Katalog kyberprevence

Metodiky a materiály

Na této stránce naleznete přehled metodik a materiálů, který vzešel z dvoukolového šetření mezi odborníky.

Výběr programů i plánování preventivních aktivit můžete konzultovat se svým metodikem prevence z pedagogicko-psychologické poradny.

Metodiky a materiály můžete jednoduše filtrovat a to podle typu materiálu. Celkem zde najdete 62 metodik a materiálů.

Ilustrační mapa k projektům kyberprevence

CZ.NIC

Cyber Crime

Popis Text obsahuje technické části, které čtenářům pomohou orientovat se ve světě malware, phishingu, darknetu, botnetů a dalších, pro ne zcela technicky zaměřeného uživatele matoucích a odstrašujících pojmů. Zároveň ovšem kniha obsahuje i právní výklad: analyzuje kybernetickou kriminalitu z pohledu jednotlivých paragrafů, a umožňuje tak získat velké množství cenných informací i těm čtenářům, kteří sice […]

Typ materiálu: Příručka


CZ.NIC

Jak na internet

Popis Cílem tohoto projektu je přiblížit Internet a jeho možnosti co nejširší skupině občanů České republiky. Diváci se tak budou moci seznámit s tématy jako jsou například internetové identity, historie Internetu nebo komunikace přes Internet. Formou zábavných, dvouminutových videí projekt přibližuje divákům širokou problematiku Internetu. Ke každému videu navíc najdete doprovodný text, který se dané […]

Typ materiálu: Metodika


CZ.NIC

ON-LINE ZOO

Popis Cílová skupina jsou děti ve věku 6 – 9 let (1. – 3. třídy ZŠ)  Zaměření: nomofobie (závislost na mobilním telefonu), kyberšikana, kybergrooming (manipulace ve virtuálním prostředí), on-line nákupy, sexting (elektronické rozesílání fotografií se sexuálním obsahem). Pedagogům jsou pod každou kapitolou k dispozici návrhy aktivit, které je možné s dětmi absolvovat pro lepší zažití […]

Typ materiálu: Metodika