Základní informace

Cílová skupina programu: 1. - 5. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://jihlava.charita.cz/co-delame-nase-sluzby/vypis-sluzeb/centrum-primarni-prevence-dok-jihlava/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Kraj Vysočina

Dodatečné informace

Program všeobecné primární prevence Centra pro primární prevenci DOK Jihlava zaměřený na 1. stupeň ZŠ.

Témata:
  • informování o přínosech a rizicích internetu
  • zásady bezpečného chování ve virtuálním prostředí
  • rozdíly mezi online a offline světem
O organizaci:

CPP DOK se prioritně zaměřuje na realizaci programů specifické všeobecné a selektivní primární prevence rizikového chování pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, působí na území okresu Jihlava a Pelhřimov. Usiluje o poskytování kvalitních a efektivních programů. Důraz je proto kladen na dlouhodobé působení, individuální zaměření bloků pro jednotlivé třídy, na partnerský přístup a spolupráci se školami, učiteli a žáky. Ideálně je program součástí vzdělávacího plánu školy.

Cílem našich aktivit je předcházet rizikovému chování, popřípadě zmírňovat jeho následky. Předat cílovým skupinám znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti a podporují zdravý životní styl.