Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 8. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.proximasociale.cz/vychovne-a-vzdelavaci-programy/primarni-prevence/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Praha,Středočeský kraj

Dodatečné informace

Program je primárně určen pro žáky 6. až 8. ročníků základní školy. Jeho cílem je
vyhodnotit rizika spojená s nadměrným trávením času na internetu a v kyberprostoru
a vést žáky k jejich vědomému a zodpovědnému využívání technologií. Pomocí aktivit
vedených různou formou mohou žáci rozpoznat varovné signály vznikající závislosti u
sebe i u druhých a zvědomit si možné způsoby předcházení či řešení netolismu.