Základní informace

Cílová skupina programu: 3. - 5. třída ZŠ
Webová stránka programu: http://www.poradna-ostrava.cz/primarni-prevence-3.html
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Moravskoslezský kraj

Dodatečné informace

Cílem programu je zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečné práci na internetu a k předcházení kyberšikany.

Jaká témata program pokrývá?

Základní dovednosti bezpečné práce na internetu, rizika sociálních sítí, Instagram, Tik Tok, Facebook, flaming atp.