Základní informace

Cílová skupina programu: 5. - 9. třída ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.spektrum.kolping.cz/centrumprevence/content.aspx?id=1268&sid=120
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): Kraj Vysočina

Dodatečné informace

O programu:

Osvojení si bezpečných vzorců chování při používání internetu a sociálních sítí, jak zodpovědně používat informační technologie.

Bezpečný pohyb ve virtuálním světě; jak zodpovědně používat informační technologie; prevence rizikové kyberkomunikace a kyberšikany, inventura času – uvědomění si, kolik času strávím na internetu, hraním, co mi to dává a bere; představení zásad psychohygieny a zvládání stresu.

Cílem programu je

  • prevence kyberšikany
  • bezpečné chování na internetu a sociálních sítích
  • prevence dalších rizik spojených s používáním internetu
Formát:

Se školou jsou vždy předem vydefinovány konkrétní požadavky pro danou cílovou
skupinu. Program zahrnuje 2 setkání/bloky.

  • před začátkem realizace probíhá rozhovor s třídním učitelem, se školním metodikem prevence, s ředitelem školy
  • 3×45 minut přímá práce s třídním kolektivem
  • ústní zpětná vazba realizovaného programu společně s třídním učitelem případně se školním metodikem prevence
  • po každém realizovaném bloku je škole zaslaná zpráva z programu