Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.point14.cz/cz/primarni-prevence.html
Lze program realizovat online: Ne

Dodatečné informace

O programu

Získání dovedností dospívajících pro zachování bezpečí při pohybu v kyberprostoru, předcházení či zastavení projevů kyberšikany a podpora pozitivních vztahů ve skupině

Jaká témata program pokrývá?

Kyberšikana, kybergrooming, sexting atp.