Základní informace

Cílová skupina programu: MŠ, ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.portimo.cz/centrum-prevence-cepecko
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Kraj Vysočina

Dodatečné informace

Dvojice lektorů se prostřednictvím různých metod, kterými jsou například:

  • zážitková pedagogika,
  • rolové hry,
  • reflexe,
  • dramatická výchova,
  • techniky na posílení pozitivních vazeb v kolektivu apod.

zaměřují na specifickou prevenci. Ta se týká užívání návykových látek, šikany, extremismu, sebepoškozování, rizikového sexuální chování, kyberšikany, záškoláctví a dalších.