Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ
Webová stránka programu: http://www.magdalena-ops.eu/cz/prim%C3%A1rn%C3%AD-prevence/programy-pro-%C5%BE%C3%A1ky-a-studenty/preventivn%C3%AD-programy-pro-%C5%BE%C3%A1ky
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

O programu

Ucelený program všeobecné PP pro 2. stupeň ZŠ (mezi tématy setkání je i kyberšikana, virtuální svět, vztahy ve třídě, podpora duševního zdraví atd.)

Se žáky pracujeme systematicky, s ohledem na jejich věk, vývoj a rozumové schopnosti, v ideálním případě od 6. do 9. ročníku. Jednotlivá setkání (bloky) na sebe tematicky navazují a vytvářejí komplexní celek. Dlouhodobý program primární prevence tudíž mohou zahájit žáci 2. stupně základní školy v jakémkoliv ročníku.
Skládá se z 2 setkání (bloků) po 3 vyučovacích hodinách pro 1 třídu za 1 školní rok. Třídní učitel společně se školním metodikem prevence vybírá vždy 2 témata z celkových 4 (viz dále nabídka témat.) Pokud má škola zájem o přikoupení dalšího setkání, tak je to možné a vybere si další téma.