Základní informace

Cílová skupina programu: ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.pppbreclav.cz/programy-ppp
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Jihomoravský kraj

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

Programy zaměřené na prevenci sociálně nežádoucích jevů- kouření, alkoholismus, drogy, šikana a kyberšikana, vytváření zdravého životního stylu.