Základní informace

Cílová skupina programu: 5. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://prevence.advaitaliberec.cz/programy/tridy-a-kolektivy/vseobecna-primarni-prevence/1-stupen-zakladnich-skol/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Liberecký kraj

Dodatečné informace

O programu:

Program se zaměřuje na prevenci „závislosti na obrazovkách“: na sociálních sítích, mobilu, počítačových hrách aj. Žáci a žačky odhadnou, kolik času stráví na počítači a mobilu, a pojmenují pozitiva a rizika trávení času u obrazovek, včetně rizika závislosti. Najdou hranice přínosného a nadměrného užívání počítače a mobilu a uvědomí si důležitost zdravého pohybu a komunikace tváří v tvář.

Vazba na RVP:

Člověk a svět: Člověk a jeho zdraví / Člověk a příroda: Přírodopis: Biologie člověka / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Člověk a svět práce: Využití digitálních technologií

Formát:

Ve všeobecné prevenci pro první stupeň ZŠ se zaměřujeme obecněji na podporu zdravého životního stylu a zdravých vztahů. Každý program na 1. stupni trvá dvě vyučovací hodiny (2×45 minut). V ideálním případě probíhají dva programy v jednom školním roce, každý v jednom pololetí. V případě potřeby je možné po předchozí domluvě témata programu ve třídě změnit dle individuální potřeby třídy.