Základní informace

Cílová skupina programu:
Webová stránka programu: https://proprev.webnode.cz/
Lze program realizovat online: Ne

Dodatečné informace

O programu

Jedná se o komplexní dlouhodobý program pro 1. – 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia:

  1. třída: Jak pečovat o své zdraví, vztahy ve třídě 
  2. třída: Vztahy ve třídě, šikana 
  3. třída: Co škodí našemu tělu, rizika spojená s užíváním alkoholu a kouření 
  4. třída: Osobní bezpečí + týrání, zneužívání a zanedbávání 
  5. třída: Závislosti, bezpečný internet 
  6. třída: Adaptační výjezd na začátku 6. třídy + preventivní program – zdravý životní styl, zdravé vztahy ve třídě
  7. třída: Prevence drogových závislostí, poruchy příjmu potravy, subkultury, vztahy mezi chlapci a děvčaty 
  8. třída: Výchova k reprodukčnímu zdraví, rizika předčasné sexuality, právní vědomí
  9. třída: Právní vědomí, hodnotový systém