Základní informace

Cílová skupina programu: ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.cppt.cz/nase-zarizeni/p-centrum
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Plzeňský kraj

Dodatečné informace

O programu

Program reaguje na aktuální potřebu třídy související s rizikovým chováním (např. kyberšikana, kybergrooming, nelátkové závislosti, síť pomoci) – je určen pro žáky, kteří potřebují podporu kvůli sociálnímu nebo zdravotnímu znevýhodnění; pro ty kolektivy, kde pedagogové zjistili přítomnost rizikového chování, nebo se dá takové chování předpokládat. Zahrnuje komplexnější působení na seberozvoj žáků na úrovni komunikační i vztahové. Jeho cílem je i podpora životních dovedností u žáků.