Základní informace

Cílová skupina programu:
Webová stránka programu: http://www.r-ego.cz/index.php/skoleni/
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

Prevence kyberšikany, minimalizace rizik pohybu ve virtuálním světě, na sociálních sítích, přehled v oblasti pojmosloví (šikana, kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, sexting, netiketa a praktické příklady. Informace ohledně zabezpečení osobních profilů na sociálních sítích, informace o roli masmédií a principu šíření informací na internetu, včetně problematiky nepravdivých informací (hoax, spam, spyware, adware, falešné nabídky apod.). Desatero bezpečného internetu.