Základní informace

Cílová skupina programu: ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.kppp.cz/nase-sluzby
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Středočeský kraj,Praha

Dodatečné informace

Témata pro školní rok 2022/2023, které poskytuje Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna.

 • Posilování kladného sebepřijetí, sebeprezentace, sebepoznání 
 • Mapování vztahů v třídním kolektivu – sociometrie
 • Prevence šikanování
 • Prevence kyberšikany
 • Prevence závislostí
 • Já a mé hodnoty
 • Prevence rizikového sexuálního chování
 • Posilování pozitivních vztahů k rodičům
 • Prevence rasismu a xenofobie

Nově nabízíme i tato témata: 

 • Podpora duševního zdraví
 • Podpora bezpečí v online prostoru