Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: http://www.nebudobet.cz/?cat=pro-skoly
Lze program realizovat online: Ano

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

kyberšikana, sexting, netolismus, kybergrooming, sociální sítě, hoaxy, fake news, osvojení způsobů předcházení rizik a obrany