Základní informace

Cílová skupina programu: 4. - 9. třída ZŠ, 1. ročník SŠ
Webová stránka programu: http://mp.muhb.cz/nabidka%2Dvyukovych%2Dprogramu/d-1021/p1=1011
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Kraj Vysočina

Dodatečné informace

O programu

Dětem je přiblížena problematika týkající se šikany, fenoménu kyberšikany a dalších případů porušování lidských práv prostřednictvím informační komunikační technologie. Na konkrétních případech bude předvedeno, o jaké protiprávní jednání se jedná a jaké důsledky může mít jak pro oběť, tak i pro agresora kyberšikany. Důraz je hlavně kladen na nejčastější protiprávní jednání, kterého se děti dopouštějí pomocí komunikačních nástrojů a na nejčastější chyby při využívání sociálních sítí.

Další informace
  • Rozsah přednášek 1h, pravidla silničního porvozu a kyberšikana – 2h.
  • Besedy jsou doprovázeny audio-vizuální prezentací.
  • V případě zájmu i jiná témata.
  • Volejte nebo pište s dostatečným předstihem.