Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 7. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.point14.cz/cz/primarni-prevence.html
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Plzeňský kraj

Dodatečné informace

O programu

Nový třídní kolektiv, který na některých školách v 6. třídě vzniká, sebou nese vysoké riziko vzniku šikany a kyberšikany. Žáci se poznávají a získávají svou roli ve skupině. Právě v této fázi vývoje skupiny a skupinové dynamiky se mohou objevit nezdravé vztahy a bez podpory třídního učitele a preventivních programů také aktéři šikany. Důležitá je proto prevence šikany a kyberšikany.

Žáci se v tomto věku začínají aktivně pohybovat po sociálních sítích, se kterými nemají zkušenosti. Neznají konkrétní jednání, kterým mohou po sociálních sítích někomu ublížit, často se mohou stát agresory kyberšikany v domnění, že se jedná pouze o zábavu – a to zejména v období stormingu (obvykle v 6.-7. třídě). Z toho důvodu je potřeba, aby žáci znali konkrétní jednání, které do kyberšikany spadá společně
s možným negativním vlivem na oběti tak, aby byli schopni empatie a podpořily se tak zdravé normy třídy. S nedostatkem znalostí a zkušeností s pohybem na sociálních sítích se pojí další riziko v souvislosti s kyberšikanou – žáci nemusí rozeznat, že jsou oběťmi kyberšikany a zároveň nevědí, jakým způsobem s takovou situací zacházet, jak pomoci sobě nebo oběti z pozice svědka.

Období pandemie a distanční výuky přispělo ke zvýšenému pohybu na sociálních sítích a izolací dospívajících dochází ke snížení sociálních dovedností. Situace tak neoddělitelně patří mezi důvody potřebnosti realizace programů zaměřených na prevenci šikany a kyberšikany podporou znalostí a sociálních dovedností potřebných pro navazování zdravých vztahů s vrstevníky.

Cíl programu

Program se zaměřuje na prevenci šikany, kyberšikany a bezpečnou komunikaci na sociálních sítích.

Formát

8 hodin, 4 vstupy lektorů do třídy