Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 9. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Praha

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?
  • „Bezpečně na internetu“ – program zaměřený na problematiku sdílení a ochrany osobních údajů na internetu, zahrnuje nácvik vhodných reakcí v potencionálně nebezpečných situacích.
  • „Jak se bránit kyberšikaně“ – program zahrnuje specifikaci pojmu kyberšikana, osvojení zásad prevence a základních reakcí při jejím výskytu.
  • „Stinné stránky internetu“  – cílem tohoto programu je, aby žáci dokázali rozpoznat, které stránky na internetu mohou iniciovat rizikové chování.