Základní informace

Cílová skupina programu: ZŠ, SŠ
Webová stránka programu: https://www.kappa-help.cz/ePrimarni_prevence/index.htm
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Olomoucký kraj

Dodatečné informace

Žáci jsou i interaktivním způsobem seznámeni s riziky používání internetu a sociálních sítí. Jsou jim představeny pojmy jako kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting a podobně. Žáky podporujeme v hledání účinných strategií při zvládání nebezpečí internetu.