Základní informace

Typ materiálu: Pracovní listy
Webová stránka programu: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/trivium-projektu-ebezpeci

Dodatečné informace

Popis

Stručný přehled informací o jednotlivých rizikových fenoménech, se kterými se setkáme v online prostředí. Je určeno všem, kteří se s rizikovými jevy teprve seznamují a jsou víceméně nováčky.