Základní informace o organizaci

Status: Partner
Oblast vzdělávání a rozvoje: Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Společenské vědy, žurnalistika a informace dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Poskytovatel formálního vzdělávání a odborné přípravy
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Robotika, Rozšířená realita, Virtuální realita, Strojové učení, 5G, Telekomunikace, Software, Vývoj mobilních aplikací, Vývoj webových stránek, Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Česká republika
Polsko
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Specializované pracoviště Pedagogické fakulty Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) se zaměřuje na oblast rizikového chování ve virtuálních prostředích (internet apod.).

Centrum PRVoK je realizátorem vzdělávacího, vědecko-výzkumného a intervenčního projekt E-Bezpečí. E-Bezpečí zabezpečuje prevenci a intervenci v oblasti rizikové virtuální komunikace se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, sexting, ochranu osobních údajů, problematiku zneužití sociálních sítí (zejména Facebook) a další formy sociálně-patologického chování. E-Bezpečí řeší jednotlivé případy ve spolupráci s Policií ČR a dalšími specializovanými subjekty.

Poskytované služby centra PRVoK

Vzdělávací aktivity

 • vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro základní a střední školy,
 • vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro veřejnost,
 • vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro vysokoškolské studenty,
 • vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro policisty (preventisty, kriminalisty),
 • vzdělávací kurzy, besedy a workshopy pro sociální pracovníky,
 • vzdělávací kurzy CŽV v rámci DVPP,
 • neformální vzdělávací aktivity v rámci on-air akcí (Veletrh vědy a výzkumu UP).

Preventivní aktivity zaměřené na školy

 • komplexní preventivní programy zaměřené na rizikové chování,
 • různé soutěže pro žáky a studenty.

Intervence

 • online poradna pro oblast rizikového chování na internetu – zejména pro případy kyberšikany, sextingu, kybergroomingu, rizik sociálních sítí, zneužití osobních údajů, blokaci ilegálního nežádoucího internetového obsahu atd.
 • psychologické, sociálně-patologické, pedagogické a právní poradenství

Výzkum

 • národní a regionální výzkumné programy

Související programy a metodiky v katalogu kyberprevence

Související kurzy

Související iniciativy