Základní informace

Cílová skupina programu:
Webová stránka programu: https://www.cppt.cz/nase-zarizeni/p-centrum
Lze program realizovat online: Ano
Místo působení (kraj): Plzeňský kraj

Dodatečné informace

O programu

Program není úzce zaměřen pouze na formy rizikového chování, ale zahrnuje komplexnější působení na seberozvoj žáků na úrovni komunikační i vztahové. Jeho cílem je i podpora životních dovedností u žáků.

Okruhy témat jsou mimo jiné: NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI, ŠIKANA A KYBERŠIKANA, jak se pohybovat v kyberprostoru…