Základní informace

Cílová skupina programu:
Webová stránka programu: https://www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/preventivni-programy-spirala
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Královéhradecký kraj

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

Vzájemná spolupráce, schopnost si naslouchat, šikana, kyberšikana atp.