Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 7. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.proximasociale.cz/vychovne-a-vzdelavaci-programy/primarni-prevence/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Středočeský kraj,Praha

Dodatečné informace

Jaká témata program pokrývá?

Zorientování se v pojmech kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, sexting. Zásady vhodné komunikace v kyberprostoru. Seznámení s bezpečnostním nastavením aplikací. Postupy řešení kyberšikany a jiných rizikových situací. Posílení odmítavého postoje vůči nevhodnému chování na internetu.