Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 7. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.proximasociale.cz/vychovne-a-vzdelavaci-programy/primarni-prevence/
Lze program realizovat online: Ne
Místo působení (kraj): Středočeský kraj,Praha

Dodatečné informace

Program je primárně určen pro žáky 6. až 7. ročníků základní školy. Jeho cílem je
seznámit žáky s tím, co je kyberšikana, jaké mohou být její formy a důsledky a dále se
zorientovat v pojmech kybergrooming, kyberstalking a sexting. Formou aktivit různého
druhu lektoři spolu se žáky formulují zásady vhodné komunikace v kyberprostoru a
zamýšlí se nad tím, jak předcházet, případně řešit rizikové situace. Účelem programu
je posílit u žáků odmítavé postoje vůči nevhodnému chování v prostředí internetu a
zamyslet se nad důsledky svého chování v internetovém prostředí. Žáci se v závěru
seznámí také s bezpečnostním nastavením aplikací.