Základní informace

Cílová skupina programu: 6. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.majakops.cz/index.php/programy/komplexni-program-jdi-dal
Lze program realizovat online: Ne

Dodatečné informace

O programu

Program pracuje s pojmem závislost. Zaměřuje se na různé druhy látkových a nelátkových závislostí. V rámci aktivit program poukazuje na rizika a možné dopady závislosti. Program se věnuje mj. závislosti na cigaretách a alkoholu, netolismu a gamblingu. Na příběhu žáci reflektují důležitost osobních rozhodnutí a vlastní zodpovědnosti v životě.

Obecný cíl: Předcházet vzniku látkových a nelátkových závislostí.
Specifické cíle: Zvýšit dovednost odolávat tlaku vrstevnické skupiny.
Posílit vlastní odpovědnost a odmítavý postoj k závislostnímu chování.