Základní informace

Cílová skupina programu: 6. - 7. třída ZŠ
Webová stránka programu: https://www.point14.cz/cz/primarni-prevence.html
Lze program realizovat online: Ne

Dodatečné informace

Program pro 6. nebo 7. třídy je zaměřen zejména na prevenci užívání alkoholu, tabáku a marihuany. V dospívání žáci navazují nové vztahy, které jsou pro ně důležité, proto mohou experimentovat s NL – aby získali prestiž a přátele. V tomto věku se také objevuje fascinace dospělostí, což je také jeden z důvodů, který může vést k experimentování s návykovými látkami.

Žáci se v raném dospívání začínají více pohybovat na sociálních sítích a zajímají se o počítačové hry. Často ale nevědí, že na hrách může vzniknout závislost a to zejména v případě, kdy je pro ně obtížné najít vhodné zájmy, nudí se, necítí se mezi vrstevníky dobře, nemají kamarády, které si hledají právě v kyberprostoru. Program proto cílí i na netolismus a podporu zdravého trávení volného času.

Vhodné je navázat programem Drogy a hry, který je určený pro 8. nebo 9. třídy, zaměřuje se na nelegální návykové látky a navazuje na získanou základní orientaci v prevenci netolismu.

Cena programu: 2 500,-