Dům zahraniční spolupráce

Kontaktní osoby

Pavla Šabatková Email: pavla.sabatkova@dzs.cz

Příspěvky

Evropský týden programování byl opět úspěšný
Covid-19: Speciální výzva k podávání projektů Erasmus+
Výzva pro EdTech podnikatelské nápady

Příklad dobré praxe

Masivní otevřené online kurzy pro učitele

Informace o členovi

Dům zahraniční spolupráce administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Na rozvoj
digitálních kompetencí žáků, učitelů i široké veřejnosti cílí aktivity European Schoolnet , eTwinning a
EPALE.
V roce 2019 uspořádá Dům zahraniční spolupráce konference, regionální semináře i online akce
zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí pro více než 500 učitelů, a to zejména v oblasti
mezinárodních vzdělávacích projektů online (eTwinning) a využití digitálních technologií ve výuce
přírodní věd (European Schoolnet). Průběžně poskytuje českých učitelům metodickou podporu.