Městská knihovna Polička

Kontaktní osoby

Jan Jukl Email: jukl@knihovna.policka.org

Příklad dobré praxe

Robot Ozobot míří do knihoven – letní škola pro budoucí knihovníky
MAKERS, kroužek mladých kutilů digitálního věku – spolupráce školy a městské knihovny

Informace o členovi

V současné době připravujeme v knihovně Centrum technického vzdělávání Půda – investiční projekt podpořený dotací IROP, jehož účelem je vybudování vzdělávací prostoru a jeho vybavení technikou, s celkovými náklady 12. mil. Kč. Předpokládaný termín otevření je 1. října 2018.
Naším cílem je vytvořit inspirativní prostředí, které bude útočištěm (nejen) geeků z širokého okolí a jehož vzdělávací aktivity chtějí být mnohem lepší, smysluplnější a perspektivnější, než vyžaduje povinná udržitelnost evropského grantu. Vzhledem k naší poloze “vnitřní periferie” máme ambici stát se centrem IT vzdělávání v regionu a pomoci vyrovnat handicap menších, vzdálenějších oblastí při zajišťování kontaktu s IT výukou.
Smysluplná design našich služeb nevymyslíme jistě sami. Také proto s radostí vítáme vaši iniciativu a rádi se k ní připojujeme.