Základní informace o organizaci

Status: Člen
Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Jiné
Téma: Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Bulharsko
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky

O organizaci

Národní digitální aliance (DNA) je bulharská národní koalice a je členem Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. Bulharská národní koalice byla založena v roce 2013 a sdružuje podniky, odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií, vládní sektory a odvětví vzdělávání s cílem řešit nedostatky na trhu práce v oblasti IKT.

Cílem digitální národní aliance je podpořit využívání digitálních technologií u bulharského obyvatelstva s cílem podpořit rozvoj odvětví IKT v Bulharsku a zefektivnit digitální potenciál země.

DNA má čtyři hlavní cíle:

  1. Prolomení stereotypů spojených s technologiemi, programováním a inovacemi a podpora porozumění těmto oblastem
  2. Podpora získávání základních digitálních dovedností na vnitrostátní úrovni a podpora zlepšení celkové digitální kompetence všech bulharských občanů
  3. Zlepšení přístupu žen k profesní dráze v odvětví IKT a v oblasti technologií obecně
  4. Podpora tvůrčího digitálního vzdělávání pro děti od útlého věku.

Bulharská národní aliance rovněž sdružuje širokou škálu zúčastněných stran ze všech hospodářských odvětví, aby proaktivně řešila současné a budoucí výzvy. Navzdory rychlému rozvoji odvětví IKT v Bulharsku v posledních letech nedostatek zaměstnanců znamená, že řada pracovních míst zůstává neobsazena. Navíc vzhledem k tomu, že 95 % povolání nyní vyžaduje alespoň základní úroveň digitální kompetence, je naléhavě zapotřebí přijmout opatření na vnitrostátní úrovni: podle odhadů DNA má pouze 35 % bulharských občanů digitální kompetenci a pouze 1,7 % je zaměstnáno v odvětví IKT.

Související příklady dobré praxe