Základní informace o organizaci

Status: Partner
Oblast vzdělávání a rozvoje: Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Společenské vědy, žurnalistika a informace dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Nevládní organizace
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Robotika, Rozšířená realita, Virtuální realita, Strojové učení, Telekomunikace, Software, Vývoj mobilních aplikací, Vývoj webových stránek, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.

  • motivujeme děti a mladé, aby si vybrali povolání bez ohledu na pohlaví a genderové stereotypy, každoročně pořádáme Girls Day, kariérní den pro dívky https://girlsday.cz/
  • provozujeme právní poradnu pro případy diskriminace kvůli pohlaví a/nebo věku
  • máme veřejnou feministickou a genderovou knihovnu
  • školíme zaměstnavatele, jak mohou zajistit rovné příležitosti svých zaměstnanců a zaměstnankyň, provádíme genderové audity ve firmách, organizacích a institucích
  • vydáváme elektronický čtvrtletník Rovné příležitosti v souvislostech
  • otevíráme společenské debaty o tématech, souvisejících s rovnými příležitostmi žen a mužů, genderem a feminismem
  • jsme v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, ovlivňujeme změny na nejvyšší úrovni

Související iniciativy