Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Společenské vědy, žurnalistika a informace dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Poskytovatel formálního vzdělávání a odborné přípravy
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Svou činností navazuje katedra na tradici trvající od roku 1946, kdy byla založena Pedagogická fakulta MU a s ní také původní seminář filozofie, který založil a dva roky vedl filosof Jan Patočka. Seminář byl postupně transformován až do současné podoby, která odpovídá oborovým požadavkům Občanské výchovy a Základů společenských věd.

Dnes katedra nabízí bakalářské programy, ve kterých připravuje asistenty a asistentky učitelů a učitelek občanské výchovy i základů společenských věd pro základní i střední školy. Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia v bakalářském a navazujícím magisterském programu jsou základem kompetencí učitele občanské výchovy na základní škole. Tomu odpovídá i pestré zaměření programů, které poskytují studujícím základy ve filosofii a etice, dále politologii, státovědě, ekonomii a sociologii. Ve volitelných předmětech si mohou studující prohlubovat svou znalost např. v kurzech zaměřených na média či komunální politiky

Související zdroje