Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Politické vědy a občanská nauka
Obchod, řízení a správa a právo dále nedefinované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Tvůrce politik
Téma: Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Lucembursko
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Ministerstvo práce, zaměstnanosti a sociální a solidární ekonomiky Lucemburk (ADEM), které je součástí lucemburské vlády, odpovídá za tři oblasti politiky: Zaměstnanost, pracovní právo a vztahy s průmyslem a sociální a solidární ekonomika. 

V těchto oblastech ministerstvo definuje a nastiňuje strategické cíle a priority a sleduje a koordinuje jejich provádění. Do působnosti ministerstva spadá několik zásadních lucemburských správních orgánů – Národní úřad práce, inspektorát práce a hornictví a College. 

Internetové stránky Ministerstva práce, zaměstnanosti a sociální a solidární ekonomiky jsou k dispozici v angličtině, Lucembursku, francouzštině a němčině a nabízejí řadu zpráv, akcí a publikací na témata, jako jsou pracovní a pracovní podmínky, iniciativy v oblasti prohlubování dovedností a odborné přípravy, programy sociálního zabezpečení a fondy. 

Související příklady dobré praxe