Základní informace o organizaci

Status: Člen
Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Nevládní organizace
Téma: Digitální dovednosti, Software
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Naším hlavním cílem je rozvoj, propagace, podpora a výchova lidí s profesním zaměřením na technické obory, především v oblastech informačních a komunikačních technologií (ICT).

V současné době veškeré síly směřujeme na projekt Počítače dětem.

Projekt Počítače dětem spadající pod Nadační fond IT people vznikl na jaře roku 2020 jako reakce na situaci s pandemií covid-19 a nutnost zavedení distanční výuky. Dle odborných odhadů nemělo tou dobou téměř 30 000 dětí možnost připojit se k online výuce, a to z důvodu chybějící IT techniky.

Smyslem projektu je tedy pomáhat českému školství v rovném přístupu dětí ke vzdělávání tak, aby všechny děti mohly studovat za pomoci IT techniky. Za dva roky působení projektu se podařilo od dárců získat 6 340 ks techniky a tuto následně rozdat do 5 630 rodin a různých zařízení po celé ČR. Projekt se daří postupně rozvíjet a pomoc tak nesměřuje pouze do konkrétních rodin, IT technika je darována také do nemocnic, dětských domovů, azylových domů a dalších nízkoprahových zařízení.

Související iniciativy