Základní informace o organizaci

Status: Člen
Typ člena/příznivce: Podnikání/průmysl
Geografický rozsah: Mimo EU

O organizaci

Společnost Soitron přináší školám dlouhodobé partnerství v oblasti vzdělávání v informačních technologiích a především v prostředí Cloud. Dlouhodobé intenzivní vzdělávání pedagogického sboru právě v oblastech sdílení dat, využívání komunikačních nástrojů a prvků ve výuce vedou na mnoha školách ke zlepšení kvality výuky a především ke zatraktivnění vyučovacích metod. Žáci pak vnímají pedagoga spíše jako mentora a bývají často aktivnější při výuce.

Navíc se znalostí technologie a nové metodiky pedagog výrazně přiblíží světu dnešních dětí, které často technologické prostředky považují za naprostou samozřejmost.

Připravujeme a vzděláváme pedagogy dlouhodobými kurzy, které na sebe navazují, zlepšujme IT gramotnost ve školách a snažíme se do škol přinášet nové metody vzdělávání.

Nedílnou součásti naší spolupráce se školami jsou Adopční kampaně, které škole přináší jednoduchost při správě cloud prostředí.

Související iniciativy