Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Big Data, Blockchain, Robotika, Rozšířená realita, Virtuální realita, Vysoce výkonná výpočetní technika, Strojové učení, Cloud computing, 5G, Telekomunikace, Wi-fi, Kvantová výpočetní technika, Software, Vývoj mobilních aplikací, Vývoj webových stránek, Mikroelektronika, Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Slovensko
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky (Ministerstvo) je ústředním orgánem veřejné moci. Ministerstvo je rozpočtovou institucí vlády, jejíž příjmy a výdaje jsou vázány na státní rozpočet.

Mezi hlavní úkoly ministerstva patří účast na vytváření a provádění jednotné státní politiky v oblasti využívání finančních prostředků Evropské unie, jakož i informatizace společnosti a investice. V rámci svých pravomocí ministerstvo plní úkoly týkající se řízení, koordinace a dohledu nad využíváním finančních prostředků Evropské unie v oblasti informatizace společnosti, jakož i v oblasti investic.

Ministerstvo rovněž plní úkoly, které vyplývají z členství slovenské republiky v mezinárodních organizacích (Evropská unie, Organizace spojených národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světová banka, Visegrádská skupina (V4)).

Ministerstvo rovněž zajišťuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a úmluv (Organizace spojených národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Rada Evropy), které jsou pro Slovenskou republiku závazné a spadají do působnosti ministerstva.

Ministerstvo rovněž plní úkoly související s profesním, organizačním a technickým uspořádáním činností Ministerstva investic, místního rozvoje a informatizace Slovenské republiky.

Související strategie