O strategii

Strategie 2030+ je klíčový dokument pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky v dekádě 2020 – 2030. Cílem je modernizovat vzdělávací systém Česka v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, připravit ho na nové výzvy a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávají.

5 strategických linií:
  • Strategická linie 1: Proměna obsahu, způsobů a hodnocení vzdělávání
  • Strategická linie 2: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání
  • Strategická linie 3: Podpora pedagogických pracovníků
  • Strategická linie 4: Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce
  • Strategická linie 5: Zvýšení financování a zajištění jeho stability
K jakým konkrétním krokům by mělo v průběhu dekády dojít? 

Ministerstvo chce zmodernizovat, vybavit a metodicky vést školy, zavést digitální technologie a podpořit inovace, provzdušnit objem učiva a realizovat nové metody přípravy a hodnocení žáků tak, aby získali znalosti, dovednosti a postoje využitelné v osobním, profesním i občansky zodpovědném životě. V rámci intervencí se ministerstvo chce také zásadním způsobem věnovat přípravě nových a podpoře stávajících pedagogů, profesionalizaci ředitelů škol nebo snížení administrativní zátěže škol. Na všech těchto tématech se shodla odborná i široká veřejnost, která se do přípravy strategie zapojila. 

První implementační období (2020-2030) – karty opatření:
Jak je možné se zapojit? 

Aktuality a on-line diskuzi najdete na: https://www.facebook.com/Edu2030plus

Dotazy a postřehy je možné zaslat na e-mail: edu2030@msmt.cz. Ke střednímu článku pak na: stredniclanek@msmt.cz

Informace (nejen) o Strategie 2030+ můžete rovněž sledovat na facebookutwitteru a instagramu MŠMT.