O příkladu

Moderní výukové technologie dokáží pomáhat nejen dětem, ale i samotným vyučujícím. Učitelé mohou realizovat výuku novými zajímavými metodami. Žáci si odnáší informace, které dokáží přeměnit v praxi v dobře využitelné kompetence.

ZŠ Dr. Edvarda Beneše disponuje učebnou inspirovanou Future Classroom, kterou můžete najít v Bruselu. Probíhá tu výuka rozličných předmětů. Žáci využívají ve výuce tablety, jejichž obsah mohou na dotykové obrazovce ActivPanel s vyučujícím jednoduše sdílet. K hlavním probíraným tématům patří badatelská výuka přírodních věd (PASCO) a výuka informatického myšlení žáků (SAM Labs).