O příkladu

Moderní výukové technologie dokáží pomáhat nejen dětem, ale i samotným vyučujícím. Učitelé mohou realizovat výuku novými zajímavými metodami. Žáci si odnáší informace, které dokáží přeměnit v praxi v dobře využitelné kompetence. A právě k tomu slouží i Future Classroom Lab, neboli třída budoucnosti.

Future Classroom Lab (FCL), neboli třída budoucnosti, jejímž provozovatelem je European Schoolnet, je inspiratiním učebním prostředím v Bruselu, které se pokouší vést účastníky k novému uvažování nad rolí pedagogiky, digitální technologie a uspořádání prostoru ve svých třídách.

Pomocí šesti výukových zón mohou návštěvníci objevovat základní prvky výuky 21. století: schopnosti a role žáků a učitelů, učební styly, uspořádání výukového prostředí, současné i nejnovější technologie a společenské trendy, které vzdělávání ovlivňují.

Od otevření první Future Classroom Lab v lednu 2012 spolupracuje European Schoolnet společně se 30ti ministerstvy vzdělávání s rostoucím počtem poskytovatelů ICT tak, aby zajistili nezávisle podporovanou, soběstačnou platformu. Tvůrci politik, průmysloví partneři, učitelé a další stakeholdeři v oblasti vzdělávání se pravidelně setkávají tváří v tvář na tréninkových workshopech a strategických seminářích s cílem vytvořit vizi pro školu budoucnosti a představit strategie, jak takové vize dosáhnout.

Po vzoru bruselské Future Classroom Lab vznikají v Evropě další třídy, ať již jde o iniciativu ministerstev nebo jednotlivých učitelů a škol. Liší se uspořádáním, cenou vybavení, velikostí atd. Jedna z takových tříd vznikla i na ZŠ Dr. Edvarda Beneše.

Třída budoucnosti na ZŠ Dr. Edvarda Beneše

ZŠ Dr. Edvarda Beneše disponuje učebnou inspirovanou Future Classroom, kterou můžete najít v Bruselu. Probíhá tu výuka rozličných předmětů. Žáci využívají ve výuce tablety, jejichž obsah mohou na dotykové obrazovce ActivPanel s vyučujícím jednoduše sdílet. K hlavním probíraným tématům patří badatelská výuka přírodních věd (PASCO) a výuka informatického myšlení žáků (SAM Labs).

Dále třída disponuje tablety, zeleným plátnem umožňujícím využití klíčování, 3D tiskárnou, Lego Mindstorms, Lego We Do, Ozoboty, roboty Dash a Sphero a programovatelnými mikropočítači Micro:bit.

Při využití třídy se však škola neomezuje na využití technologií pouze v této třídě, vybavení si
mohou učitelé půjčit i do jiných tříd. Třída budoucnosti tak funguje spíše jako základna pro digitální technologie. Pokud tedy uvidíte na chodbě učitele s cestovním kufrem, pravděpodobně si v něm veze tablety do své výuky. Následně je do třídy budoucnosti zase vrátí, protože speciální skříně pro nabíjení má škola umístěné právě tady.

Třída je běžnou součástí školy, probíhá zde výuka různých předmětů. Často jde o přírodovědné předměty, ale využívají ji také učitelé jazyků. Chodí do ní i třídy prvního stupně.

Samotné uspořádání třídy napomáhá tomu, aby učitel změnil způsob své výuky. Žáci nejčastěji sedí ve skupinkách, takže se skupinová práce sama nabízí. Většina učitelů, která si do naší třídy budoucnosti našla cestu, omezuje frontální výuku nejen při hodině v této třídě, ale i ve své další výuce.

Žáci ve třídě budoucnosti musí být aktivnější než v hodinách, které probíhají formou výklad – zápis.
Svou práci si mohou sami řídit a tím také za svou práci přebírají větší zodpovědnost.