Katalog kyberprevence

Vzdělávací programy pro pedagogy a rodiče

Na této stránce naleznete přehled programů pro učitele a rodiče, který vzešel z dvoukolového šetření mezi odborníky.

Výběr programů i plánování preventivních aktivit můžete konzultovat se svým metodikem prevence z pedagogicko-psychologické poradny.

Programy můžete jednoduše filtrovat a to podle formy programu a možnosti on-line realizace. Celkem zde najdete 30 programů pro učitele, rodiče i veřejnost.

Ilustrační mapa k projektům kyberprevence

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Bezpečně v kyber!

Jaká témata program pokrývá? vzdělávání a prevenci v kyberbezpečnosti Cílová skupina programu Kurz je určen především pro pracovníky prevence, a to nejen ve školách, ale také ve všech ostatních institucích. Užitečný ale také bude i pro všechny učitele, rodiče, studenty pedagogických fakult, policisty a kohokoliv dalšího, kdo se s touto problematikou setkává nebo se o ni zajímá. Forma programu e-kurz

Akreditovaný program: Ne


Policie České republiky

Bezpečně v kyberprostoru

Jaká témata program pokrývá? sociální sítě, pornografie, sexting, kybergrooming, kyberstalking, hatespeech, antivirové programy, bezpečné zajištění PC proti HACKERům Cílová skupina programu učitelé

Akreditovaný program: Ne | Forma: Přednáška


MAJÁK o.p.s.

Bezpečnost na internetu

O programu: Program si klade za cíl zahrnout a probrat následující otázky: Víte, co dělají vaše děti na internetu? Kdo si hraje na PC, nezlobí? Digitální demence – co to je? Co je kyberšikana a rozpoznám ji u svých dětí? Nemůže mé děti někdo sledovat na internetu? Cílová skupina: Rodiče, veřejnost

Akreditovaný program: Ne | Forma: Vzdělávací program


ADVAITA, z. ú.

Děti a internet (cyklus přednášek pro rodiče)

O programu: Jednotlivé přednášky se zaměřují na: Digitální hry (lákadla a rizika, závislostní mechanismy her, PEGI, jak stanovit hranice a poznat, že dítě už má problém) Kyberšikanu (znaky a formy kyberšikany, prevence a možnosti řešení z pozice rodiče) Sociální sítě (jak s dětmi mluvit o sociálních sítích, jak zabezpečit profil – konkrétní ukázky) Cílová skupina: Rodiče (učitelé)

Akreditovaný program: Ne | Forma: Přednáška


SEMIRAMIS z.ú.

Děti ve světě online

Jaká témata program pokrývá? soc. sítě jako součást života žáků, jejich vliv na život ve škole i doma, představení soc. sítí, rizika, limity, nastavení hranic a práce s nimi, bezpečí v online světe, silné stránky a jak je využít Cílová skupina programu učitelé Forma programu akreditované školení DVPP

Akreditovaný program: Ne | Forma: Vzdělávací program


Projekt E-Bezpečí

E-Bezpečí pro rodiče

O programu: Beseda zaměřená na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétních problémů, plány prevence, intervenční instituce apod. Témata: kyberšikana, kybergrooming, sexting, happy slapping, kyberstalking, rizika sociálních sítí (Facebook), ochrana osobních údajů, […]

Akreditovaný program: Ne | Forma: Vzdělávací program


Projekt E-Bezpečí

E-Bezpečí pro učitele

O programu: Cyklus besed pro učitele je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétních problémů ve škole i mimo školu, plány prevence, intervenční instituce apod. Témata: kyberšikana, kybergrooming, sexting, happy […]

Akreditovaný program: Ne | Forma: Vzdělávací program


Etická výchova, o.p.s.

Etická výchova, o.p.s. – kurzy DVPP

Semináře akreditované MŠMT jsou určeny celým pedagogickým sborovnám.

Akreditovaný program: Ne | Forma: Přednáška


ADVAITA, z. ú.

Jak se bránit kyberšikaně?

Dozvíte se, jak kyberšikana vypadá, kde se odehrává, a proč. Probereme, jak se dá kyberšikaně předcházet a co dělat, když už k ní došlo, ať bylo vaše dítě v roli oběti, svědka nebo agresora.

Akreditovaný program: Ne | Forma: Webinář


Hope4kids

Kyberdítě a jeho sítě

O programu: Program je interaktivní, součástí je diskuze účastníků. K problematice přistupujeme z pozitivní stránky – internet je velmi užitečná věc, která nám všem slouží k dobrému, ale bohužel se dá i zneužít (podobně jako např. kuchyňský nůž), proto je potřeba naučit se s ním správně zacházet. Nestavíme program na snaze účastníky vyděsit těmi nejhoršími příklady následků rizikového […]

Akreditovaný program: Ne | Forma: Přednáška