Katalog kyberprevence

Vzdělávací programy pro pedagogy a rodiče

Na této stránce naleznete přehled programů pro učitele a rodiče, který vzešel z dvoukolového šetření mezi odborníky.

Výběr programů i plánování preventivních aktivit můžete konzultovat se svým metodikem prevence z pedagogicko-psychologické poradny.

Programy můžete jednoduše filtrovat a to podle formy programu a možnosti on-line realizace. Celkem zde najdete 30 programů pro učitele, rodiče i veřejnost.

Ilustrační mapa k projektům kyberprevence

Via Lucis Praha, o. p. s.

Bezpečně na internetu

Prevence v oblasti bezpečnosti na internetu (např. principy reklamy, dezinformace na internetu, jak funguje sledování lidí atd.) a celkově na mediální vzdělávání v České republice. Program umožní pedagogům získat znalosti a dovednosti, které jsou aktuálně uplatnitelné a především nutné pro dnešní školství.


Oblastní charita Třebíč

Bezpečně online 1 (pro pedagogy a rodiče)

Program se zaměřuje na nejznámější a nejpoužívanější sociální sítě a jejich rizika, dále na druhy a projevy kyberšikany. Rozdíly mezi šikanou a kyberšikanou. Rady, jak postupovat, když probíhá kyberšikana, jak z pohledu oběti, pedagoga a rodiče. Dále se zabývá tématem závislost a závislostní chování u dětí.


Oblastní charita Třebíč

Bezpečně online 2 (pro pedagogy a rodiče)

Program navazuje na téma Bezpečně online 1 a rozšiřuje vědomosti o bezpečném chování v on-line prostoru se zaměřením na kyberšikanu. Soustředí se také na sociální sítě a sociální bubliny, netolismus, problematiku počítačových her a snadnou dostupnost patologických obsahů (pornografie). Pozornost je věnována i dezinformacím (hoaxy, poplašné zprávy, manipulace).


Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Bezpečně v kyber!

Jaká témata program pokrývá? vzdělávání a prevenci v kyberbezpečnosti Cílová skupina programu Kurz je určen především pro pracovníky prevence, a to nejen ve školách, ale také ve všech ostatních institucích. Užitečný ale také bude i pro všechny učitele, rodiče, studenty pedagogických fakult, policisty a kohokoliv dalšího, kdo se s touto problematikou setkává nebo se o ni zajímá. Forma programu e-kurz


Policie České republiky

Bezpečně v kyberprostoru

Jaká témata program pokrývá? sociální sítě, pornografie, sexting, kybergrooming, kyberstalking, hatespeech, antivirové programy, bezpečné zajištění PC proti HACKERům Cílová skupina programu učitelé


MAJÁK o.p.s.

Bezpečnost na internetu

O programu: Program si klade za cíl zahrnout a probrat následující otázky: Víte, co dělají vaše děti na internetu? Kdo si hraje na PC, nezlobí? Digitální demence – co to je? Co je kyberšikana a rozpoznám ji u svých dětí? Nemůže mé děti někdo sledovat na internetu? Cílová skupina: Rodiče, veřejnost


Národní pedagogický institut České republiky

Chraňte se v kybersvětě!

Webinář zaměřující se na kybernebezpečí ve smyslu Kyberšikany, Kybergroomingu, Kyberstalking a Sextingu. Seznámíte se se stručným popisem a legislativou daného nebezpečí, formami a motivy, základními pravidly komunikace, desaterem obrany, a hlavně co dělat, když se dítě stane obětí.


ADVAITA, z. ú.

Děti a internet (cyklus přednášek pro rodiče)

O programu: Jednotlivé přednášky se zaměřují na: Digitální hry (lákadla a rizika, závislostní mechanismy her, PEGI, jak stanovit hranice a poznat, že dítě už má problém) Kyberšikanu (znaky a formy kyberšikany, prevence a možnosti řešení z pozice rodiče) Sociální sítě (jak s dětmi mluvit o sociálních sítích, jak zabezpečit profil – konkrétní ukázky) Cílová skupina: Rodiče (učitelé)


SEMIRAMIS, z. ú.

Děti ve světě online

Jaká témata program pokrývá? soc. sítě jako součást života žáků, jejich vliv na život ve škole i doma, představení soc. sítí, rizika, limity, nastavení hranic a práce s nimi, bezpečí v online světe, silné stránky a jak je využít Cílová skupina programu učitelé Forma programu akreditované školení DVPP


Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP

E-Bezpečí pro rodiče

O programu: Beseda zaměřená na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, postupy řešení konkrétních problémů, plány prevence, intervenční instituce apod. Témata: kyberšikana, kybergrooming, sexting, happy slapping, kyberstalking, rizika sociálních sítí (Facebook), ochrana osobních údajů, […]