Katalog kyberprevence

Metodiky a materiály

Na této stránce naleznete přehled metodik a materiálů, který vzešel z dvoukolového šetření mezi odborníky.

Výběr programů i plánování preventivních aktivit můžete konzultovat se svým metodikem prevence z pedagogicko-psychologické poradny.

Metodiky a materiály můžete jednoduše filtrovat a to podle typu materiálu. Celkem zde najdete 62 metodik a materiálů.

Ilustrační mapa k projektům kyberprevence

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP

Projekt E-bezpečí

E-Bezpečí: Online videokurzy

Popis Moderní videokurzy v online prostředí zaměřené na online bezpečnost a mediální gramotnost.

Typ materiálu: Film


Kraje pro bezpečný internet

E-learningové kurzy KPBI

O kurzech Kurzy byly vytvořeny v rámci projektu Moravskoslezského kraje „KPBI Aktualizace a rozšíření e-learningových kurzů pro pracovníky působící v oblasti prevence“ (2021). Jedná se o e-kurzy k tématům: Kyberšikana Sexting, kybergooming, kyberstalking Ochrana osobních údajů a osobnosti Dítě jako aktér IT kriminality Nebezpečný a nelegální obsah na internetu Závislosti na IT technologiích, netolismus, gambling Podvodná […]

Typ materiálu: Videokurz


Hypermarket film

Film “V síti”

Popis Poukazuje na téma zneužívání dětí na internetu, na predátorské taktiky.  Dokument V síti má i dětskou verzi pro diváky od 12 let. Nese název V síti: Za školou a obsahuje navíc několik video vstupů hereček, které upozorňují, čemu je třeba věnovat pozornost a co dělat, pokud se dítěti něco podobného stane. Zároveň je méně explicitní. […]

Typ materiálu: Film


Childnet International

Friendbook

Popis Podklady v AJ. Zpracovány do podoby profilů na sociálních sítích. Poukazuje na důležitost kontroly soukromí, obsahu a osobních údajů.

Typ materiálu: Pracovní listy


Kraje pro bezpečný internet

Internet pod lupou

Typ materiálu: Videokurz


P-centrum (Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.)

Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně

Popis Materiál (leták) pro rodiče, odkaz na film Kyberšikana – A co bys udělal ty?

Typ materiálu: Příručka


CZ.NIC

Jak na internet

Popis Cílem tohoto projektu je přiblížit Internet a jeho možnosti co nejširší skupině občanů České republiky. Diváci se tak budou moci seznámit s tématy jako jsou například internetové identity, historie Internetu nebo komunikace přes Internet. Formou zábavných, dvouminutových videí projekt přibližuje divákům širokou problematiku Internetu. Ke každému videu navíc najdete doprovodný text, který se dané […]

Typ materiálu: Metodika


Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Jsem netvor, tvor, který žije na netu

Popis Osvětový videokurz o lidech a digitálních technologiích vhodný pro žáky d 13 let. Seznámení se s digitálními technologiemi a jejich etickými i sociálními aspekty.

Typ materiálu: Videokurz


Lenka Eckertová, Lucie Seifertová

Kniha Hustej internet

Popis Kniha vtipnou formou provede úskalími a nebezpečími, které číhají na internetu na Vás a Vaše děti. V knize Hustej INTERNET se autorky, Lenka Eckertová a Lucie Seifertová, rozhodly čtenáře poučit o online rizicích netradičně a zábavně. Do pestrobarevného komiksového kabátu oblékly užitečné rady, jak se s problémy vypořádat. Publikaci vytvořily především pro děti (cca od […]

Typ materiálu: Příručka


Nadace O2

O2 Chytrá škola

Kybernetická šikana

Popis Budování zdravého a zodpovědného přístupu žáků k internetu a online službám a ovlivnění jejich postojů směrem k internetové agresi (odsouzení agrese, nabídnutí podpory obětem).  Dlouhodobým cílem je pak budování zdravého školního klimatu (s cílem minimalizovat riziko vzniku kyberšikany).

Typ materiálu: Příručka