Gymnázium Polička

Kontaktní osoby

Tomáš Feltl Email: info@gympolicka.cz

Příklad dobré praxe

„Akademie souvislostí“ na Gymnáziu Polička
Cesty za technikou a s technikou
Časopis e-Mole.cz rozdává školám 3D tištěné učební pomůcky
T Generace – technici pro budoucnost
Tabletárium: výuka s tablety zajímavě a efektivně
Inovace terénních cvičení z geografie za pomoci laboratorních měřících systémů
MAKERS, kroužek mladých kutilů digitálního věku – spolupráce školy a městské knihovny
Digitální technologie ve výuce s časopisem e-Mole.cz
3D tiskárny Be3D YSoft eDee slouží už druhým rokem na gymnáziu v Poličce
Projekt Elixír do škol na gymnáziu v Poličce

Informace o členovi

Gymnázium Polička – Moderní vzdělávání založené na tradičních hodnotách.