Strategické dokumenty

Strategie

Na této stránce najdete strategické dokumenty, které se vztahují k digitálnímu vzdělávání. Kromě českých strategií zde najdete i ty evropské.

Portugalsko – program InCode2030 🇵🇹

Cílový jazyk: Angličtina, Portugalština | Časový plán / rozvrh: Přijetí – 2017. Opatření na období 2018–2030.


Řecko – Digitální akademie občanů 🇬🇷

Cílový jazyk: Řečtina | Časový plán / rozvrh: Přijetí – od roku 2020. Opatření pro období 2020 a následující roky.


Španělsko – Digitální program (Educa en Digital) 🇪🇸

Cílový jazyk: Španělština | Časový plán / rozvrh: Přijato v červnu 2020, Činnosti od roku 2020 a dále,


Irsko – Digitální strategie pro školy do roku 2027 🇮🇪

Cílový jazyk: Angličtina | Časový plán / rozvrh: Zveřejněno v roce 2022. Opatření na období 2022–2027.


Evropská komise

Úřad vlády České republiky

Evropská digitální dekáda: digitální cíle pro rok 2030

Cílový jazyk: Bulharština, Chorvatština, Čeština, Nizozemština, Angličtina, Švédština, Španělština, Estonština, Francouzština, Rumunština, Slovenština, Maďarština, Italština, Lotyština, Irština, Řečtina, Litevština, Portugalština, Maltština, Dánština, Němčina, Finština, Slovinština, Polština | Časový plán / rozvrh: 2021-2030


Národní strategie kybernetické bezpečnosti na období 2021–2025 🇸🇰

Cílový jazyk: Slovenština | Časový plán / rozvrh:


Itálie – Národní strategie pro digitální dovednosti 🇮🇹

Cílový jazyk: Angličtina, Italština | Časový plán / rozvrh: Přijetí – červenec 2020. Činnosti na období 2020–2025.


Pokyny pro rozvoj vzdělávání na období 2021–2027 – Dovednosti pro budoucnost 🇱🇻

Cílový jazyk: Lotyština | Časový plán / rozvrh: Přijato 21.06.2021


Evropská komise

Akční plán Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa

Cílový jazyk: Angličtina | Časový plán / rozvrh: 2018-


Úřad vlády České republiky

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Digitální Česko

Cílový jazyk: Čeština | Časový plán / rozvrh: 2018-2021