Národní pedagogický institut ČR

Kontaktní osoby

Jan Klufa Email: jan.klufa@npi.cz
Josef Dašek Email: josef.dasek@npi.cz
Jaroslav Fidrmuc Email: jaroslav.fidrmuc@npi.cz

Příspěvky

Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (09/2021)
10. minikonference matematické gramotnosti PPUČ
Přihlaste se do DigiEduHacku 2021!
Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (07/2021)
Výukové balíčky k programování pro žáky ZŠ (pro offline i online)
Nová událost: Meetup “Jak na CodeWeek online i offline” (24. 8. 2021)
Bezpečnost a digitální kompetence aneb Metodika v OrgPad není problém
TZ NPI ČR: Odborná veřejnost má možnost vyjádřit se ke změnám ICT revize pro gymnázia
Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (06/2021)
Nová událost: DigiEduHack 2021: Smartphone – škola v kapse (9.–10. 11. 2021)
Článek Europass: Jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba?
Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (05/2021)
DigiKoalice uspořádala dvě mezinárodní setkání zaměřená na distanční výuku
Více než 780 škol zavede od září novou informatiku
Uspořádali jsme workshop k efektivní kyberprevenci!
Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (04/2021)
Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (03/2021)
Digitální gramotnost ve výuce napříč obory aneb inspirujte se u kolegů
EMA – digitální vzdělávací zdroje na jednom místě
Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (02/2021)
Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (01/2021)
Možnosti distančního vzdělávání v současné době
Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (12/2020)
Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (11/2020)
Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (10/2020)
Aktuality z Metodického portálu RVP.CZ (09/2020)
Národní pedagogický institut ČR spustil Mapu gramotností v ČR
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 15
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 14
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 13
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 12
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 11
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 10
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 8
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 7
Call for pledges a COVID-19
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 6
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 5
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 4
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 3
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 2
NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 1
DOMINO – učitelé představili své digitální přípravy a aplikace na finále soutěže

Příklad dobré praxe

Metodický portál pro učitele
Podpora rozvoje informatického myšlení – iMyšlení

Pomoc s učením #NaDálku

NoD Academy
Web koronavirus.edu.cz
Webináře NPI ČR

Informace o členovi

NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.
NPI ČR poskytuje vybraná studia ke splnění kvalifikačních předpokladů a studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (kromě didaktického studia cizích jazyků).
NPI ČR je pověřen funkcí revizního pracoviště.
NPI je pověřen vedením a zveřejňováním Národní soustavy kvalifikací.

Hlavní cíl činnosti NPI ČR 

Zajistit systematický přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech: podstatným prvkem nové organizace jsou regionální centra podpory pedagogů (krajská pracoviště NPI ČR), která poskytují:

  • metodickou podporu školám a pedagogům
  • cílené další vzdělávání pedgogických pracovníků (DVPP) hlavně ve státních prioritách
  • podporu strategického řízení ve školách a územích
  • podporu vedoucích pracovníků ve školství a dalších skupin pedagogických pracovníků (např. začínajících a uvádějících učitelů atd.)